Taśma kominowa Wakaflex 2 Braas – gwarancja

Taśma Wakaflex 2 to najwyższa jakość w swojej klasie, czego dowodzi aż 20-letnia gwarancja producenta. Ochrona gwarancyjna liczona jest od dnia zakupu a zasady jej realizacji są niezwykle proste. Produkt, który nie spełnił założonych oczekiwań zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy. Nieprawidłowe funkcjonowanie taśmy Wakaflex 2 Braas dotyczy wodoszczelności, pod warunkiem, że została położona według wskazań producenta a jej eksploatacja przebiegała zgodnie z przeznaczeniem, co określone jest w Instrukcji montażu. Producent taśmy Wakaflex 2, czyli firma Braas zobowiązana jest dostarczyć nowy produkt bezpłatnie, co oznacza pokrycie kosztów transportu na terenie Polski. Ochrona gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku rzemieślniczego połączenia taśmy z kominem, dwóch elementów taśmy czy taśmy i powierzchni dachówki. Producent wyszczególnia również inne warunki realizacji wymiany gwarancyjnej produktu:
Wada musi zostać zgłoszona pisemnie w ciągu 14 dni od dnia wykrycia (list tradycyjny, wysłany pocztą); Do realizacji gwarancji konieczne jest okazanie ważnego dowodu zakupu, na którym widnieje data sprzedaży, a także przedstawienie dokumentu gwarancyjnego;

Gwarancja nie obejmuje takich sytuacji, jak uszkodzenie mechaniczne z winy klienta, uszkodzenie wynikające z prób naprawy taśmy Wakaflex 2 przez klienta, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń wynikających z czynników niezależnych od producenta ani klienta, czyli np. gradu, huraganu, wyładowań atmosferycznych, czynników mechanicznych (nacisk śniegu) oraz czynników chemicznych; Gwarancja nie dotyczy także pogorszenia estetyki, która nie wpływa w żaden sposób na sprawne działanie taśmy;

Udzielenie wymiany gwarancyjnej może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy umożliwi się pracownikom firmy Braas dokonanie oględzin w celu oceny zgłaszanej wady;

20-letnia gwarancja na produkt Wakaflex 2 Braas obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Sprawdź które taśmy wakaflex objęte są 20letnią gwarancją:

Cart
Your cart is currently empty.