Obróbka/opierzenie komina - poradnik

Prawidłowe wykonanie obróbki komina chroni przed przeciekami i jest szczególnie ważne dla zachowania trwałości pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej wraz z izolacją dachu. Komin należy zaś do newralgicznych miejsc, których opierzenie wykonać należy z najwyższą starannością. Dla uniknięcia najczęstszych usterek zalecane jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań, które są pomocne w prawidłowym wykonaniu obróbek, jak taśmy uszczelniające, na przykład popularna taśma Wakaflex.
obróbka opierzenie komina

Poznaj ceny oryginalnej tasmy Wakaflex:

Obróbka komina – wszystko co trzeba wiedzieć

Odpowiednie wykonanie obróbek komina może zależeć od materiału, z jakiego jest on zbudowany. Ponadto sam komin wraz z dachówkami znajdującymi się wokół powinny być oczyszczone, odpylone a temperatura podczas wykonywania prac wyższa niż 0°C. Przed przygotowaniem się do prac z zakresu obróbek komina, szczególnie z użyciem taśmy Wakaflex, najlepiej będzie wyposażyć się w kilka, niezbędnych narzędzi. Pierwszym, bez czego nie uda się niczego zdziałać, będą nożyce oraz nożyk to folii. Do wygładzania tworzonych łączeń przyda się także ciężki wałek. W zakresie prac przygotowawczych dotyczących sąsiadujących z kominem dachówek czy płyt, przydadzą się standardowe zestawy elektronarzędzi i narzędzi dekarskich.

Obróbka komina krok po kroku

wakaflex na obrobkę komina (2)
Pomiędzy kominem a dachówkami wstawia się płytę podpierającą, która może mieć kształt „T”, przy założeniu, że pomiędzy nią a dachówkami oraz kominem pozostawione zostanie trochę luzu. Ewentualny zbyt mały spadek (do spływania wody) w jedną stronę pod płytą zwiększyć można stosując kliny. Niewielki kawałek taśmy Wakaflex będzie pomocny w rozplanowaniu finalnego jej położenia na dachówkach i kominie. Odcinki taśmy Wakaflex można z łatwością i skutecznie ze sobą sklejać, jeżeli konieczne jest uzyskanie materiału o większej grubości – zachowa ona najwyższą szczelność. W narożach komina taśma powinna zostać nałożona na tej samej wysokości, z przodu zaś powinna mieć trochę większą długość niż szerokość komina. Wiedząc już, w których miejscach na pokryciu dachowym oraz kominie ma kończyć się taśma Wakaflex można przejść do jej kładzenia. Na spodzie taśmy znaleźć można perforowaną folię ochronną – należy ją oderwać, aby taśma mogła przylgnąć do danego miejsca. Po nałożeniu taśmę trzeba odpowiednio docisnąć, np. z użyciem wspomnianego wałka, na całej powierzchni pokrytej klejem. Następnie zerwać można resztę folii ochronnej, dopasować ułożenie taśmy i dokleić ją do wystających elementów dachówek, jak fale i grzbiety. Taśma Wakaflex ma bardzo elastyczną budowę, dlatego niezwykle łatwo jest precyzyjnie dopasować ją do kształtu pokrycia dachowego wraz z łączeniem z kominem. Pamiętać należy jednak, że nałożonej już taśmy nie powinno się dociskać w miejscu, w którym się ona przełamuje (np. przechodzi z komina na dachówki), ponieważ fragment ten musi zachować swoją elastyczność i zdolność do pracowania wraz z mikro ruchami pokrycia.
wakaflex na obrobkę komina (1)
Na bokach komina warto jest zmierzyć, jak długi kawałek taśmy będzie potrzebny, przy założeniu, że trochę powinno wystawać poza tylny narożnik, docierając do początkowej krawędzi taśmy na przodzie komina. Proces naklejania przebiega podobnie, jak w poprzednio opisanym przypadku. Na przodzie komina należy przygotować odcięty fragment taśmy wzdłuż krawędzi kominowej oraz wzdłuż płaszczyzny dachówek, odciąć 3 – 4 cm od komina i dachówek, dzięki czemu można z łatwością naciągnąć taśmę Wakaflex wzdłuż wykonanego cięcia, w stronę narożników, tworząc fałd taśmy. Można ją teraz dokleić zarówno do komina, jak i do dachówek, tworząc spójne i szczelne łączenie. Tył komina przygotowuje się zaś nacinając i doklejając Wakaflex do komina i położonej tam płyty. Najlepiej, jeżeli w tym obszarze zastosuje się dwie szerokości taśmy, sklejone wzajemnie na długości, co warto przygotować wcześniej, dbając o precyzję połączenia. Tylna krawędź wymaga utworzenia rąbka pionowego, aby wiatr nie podwiewał dachówek. Na koniec należy jeszcze tylko odciąć kawałek taśmy na tyle komina, podobnie, jak w przypadku przedniej jego części. Najlepiej jest wyznaczyć linie cięcia, czyli ok. 3 – 4 cm od tylnej krawędzi komina oraz linii dachówek. Odcięty kawałek taśmy umożliwi naciągnięcie wzdłuż krawędzi w stronę narożników oraz utworzenie fałdu. Teraz można już ułożyć z tyłu komina brakujące dachówki, z uwzględnieniem podszlifowania ich zamków, jeżeli nie układają się one równo na płycie. Ostatnią czynnością jest teraz założenie listwy kominowej, na powierzchni taśmy Wakaflex.
Cart
Your cart is currently empty.